Feest van verdelen

Nieke Jansen gaat in de rubriek Raadspraat in weekblad De Brug in op de geest van Sint Maarten. Het feest van (ver)delen.

Gisteren was het Sint Maarten. Ik vond het als kind een prachtfeest. Een echt kaarsje in m’n zelfgemaakte lampion, bedel-liedjes zingen. Goed voor een tas vol los snoep en wat stuivers.

Mantel
Sint Maarten is de ‘vader’ van dit feest van delen. Hij gaf onderweg de helft van zijn mantel – de helft die van hemzelf en niet van de keizer was - aan een mens in nood.
Hij zet me aan het denken in deze tijd, waarin we plussen en minnen over de begroting en geld verdelen. Verdelen gaat al gauw op de manier van: ik wat, jij wat. Van voor wat hoort wat en vooral zelf niet tekort komen.

Delen
Wie deelt op de manier van Sint Maarten, die ziet wie of wat kwetsbaar is en hoort wat een ander nodig heeft. Stel je voor, dat we op zíjn manier onze keuzes zouden maken in onze samenleving. Kinderen, hun kinderen en alle nieuwe generaties zoeken een plek op deze aarde. Dat kan alleen maar goed gaan als wij nú bereid zijn om te delen. Nadenken over wat we eten. Een eerlijke prijs betalen voor voedsel. Kleiner en schoner bouwen. Zorg en onderwijs meer waarderen. Niet bang worden van verschillen.

Wat heb je nodig?
Oog hebben voor wie of wat kwetsbaar is. En dan doen wat nodig is. Zo weegt GroenLinks de begroting.
Kampen is een cultuurstad, met veel verenigingen, sterke culturele instellingen en creatieve ondernemers. Cultuur verbindt ons. Als je daar zwaar op bezuinigt, verdwijnen de bieb en Quintus uit IJsselmuiden. Lidmaatschappen en muzieklessen worden duurder. Dat schaadt mensen met een kleine portemonnee en onze hele samenleving.

Wij vroegen het college om de bezuinigingsplannen op cultuur eerst kritisch tegen het licht te houden. Dat gaat gebeuren. Samen met de instellingen worden de gevolgen in kaart gebracht en bijgesteld waar nodig. Zo bewaren we wat goed is.

Bouwplaats
Ons Groene Hart ligt er al jaren bij als een bouwplaats. Met het Voedselbos, een particulier initiatief, is een start gemaakt. Dat wordt een plek van delen: noten, appels en veel meer. Nu moet de rest van het Hart snel volgen. Zodat we het hele park ontspannen en veilig kunnen delen. Volop groen voor wandelaars, spelende kinderen, skaters, dieren.

Brunnepers wachten al jaren op verbeteringen in hun wijk. Ze hebben afgelopen jaren met vereende kracht hun straten mooier gemaakt: meer samen, meer groen. Ook dat is delen. Wij willen daarom vaart achter de plannen voor Brunnepe.

Grenzen
Kampen bezuinigt fors en dat heeft grenzen. We willen instaan voor de voorzieningen die onze gemeente kleur geven. We bezuinigen niet op goede zorg. We willen delen; samen bijdragen naar vermogen en nooit de rekening neerleggen bij de zwakste groepen. Vrij naar Sint Maarten is dat: samen ‘mantelzorger’ zijn.