De Raad van State heeft op 24 december de uitspraak gedaan dat dorp Reeve in het buitengebied van Kampen gebouwd mag worden. Deze uitspraak van de Raad van State is meer dan teleurstellend, vindt GroenLinks.

De rechter meent dat de woningbouw van 600 woningen over de Zwartendijk door mag gaan en heeft geen bezwaar tegen de schade die dit geeft voor de natuur.

Tweede deel met nog eens 700 woningen

De Raad van State heeft daarmee toegestaan dat Kampen het plan voor woningbouw in tweeën knipte om aan een zwaardere toetsing te ontkomen. Het tweede deel, met nog eens 700 woningen, is al wel bedacht maar werd dankzij een kunstmatige knip nu niet getoetst.

Voor de Raad van State was de bijstelling naar 600 woningen een argument om nu wel akkoord te gaan met het bestemmingsplan, dat eerder werd afgewezen.

Bescherming van het open landschap

Fractievoorzitter Nieke Jansen: “We hebben ons jarenlang uitgesproken voor bescherming van het open landschap en tegen deze bebouwing met uiteindelijk 1300 woningen. Afgelopen jaar hebben veel mensen het gebied herontdekt, wandelend of op de fiets. Dat dit nieuwe landschap aan de overkant van de Zwartendijk straks volgebouwd wordt tussen het Reevediep en de spoorlijn, daar gaan veel mensen nog van schrikken, vermoed ik.

Wij kunnen nu niet anders dan ons neerleggen bij deze uitspraak en ons inzetten voor beperking van de schade. Schrale troost is dat Kampen een nieuwe financiële tegenslag bespaard blijft, al zal ook dat nog spannend blijven. Met enkel deze 600 woningen leidt het plan nog tot een fors tekort.”

Reevediep blijft doorvaarbaar

De uitspraak van de Raad van State houdt het Reevediep doorvaarbaar. Nieke Jansen: “Dat is goed nieuws voor de mensen die daar met een boot kunnen komen. Een domper is het vanwege de verstoring van het natuurlijke gebied dat er inmiddels is ontstaan. Het wordt een uitdaging om natuur en recreatie daar op een goede manier te combineren.”

Coalitieakkoord

Op het moment van de coalitievorming lag er al een raadsbesluit over woningbouw over de Zwartendijk. Dat besluit uit januari 2018 is bij de coalitievorming het uitgangspunt geweest, ook voor GroenLinks.

Nieke Jansen: “We hebben afgesproken dat de uitspraak van de Raad van State leidend zou zijn voor het vervolg. Daar zijn we nu aan toe. Het raadsbesluit had niet onze steun, maar kreeg wel een meerderheid. De nieuwe – en voor ons pijnlijke - politieke werkelijkheid is dat dit raadsbesluit mag worden uitgevoerd. De Raad van State heeft de weg daarvoor vrijgemaakt.”

Waardering

De Natuurvereniging IJsseldelta en de werkgroep Zwartendijk hebben ongelooflijk veel tijd en energie gestoken in het behoud van het open buitengebied en bescherming van vogels. Een gevecht van twee kleintjes tegen een reus is dat geweest.

Gemeente en provincie konden ongelimiteerd ambtenaren, experts en advocaten meebrengen naar Den Haag. Daar tegenover zaten een paar mensen van de vereniging en de werkgroep. GroenLinks spreekt zijn waardering uit voor hun kennis, bevlogenheid, vasthoudendheid en incasseringsvermogen.