De Oester past niet per se in Groene Hart

Duikclub De Oester hoort volgens GroenLinks niet in het Groene Hart thuis. Het leidt immers tot minder groen, mogelijk tot meer verkeer en draagt niet bij aan een openbaar park voor ons allen. Is het dan voor ons onaanvaardbaar? Niet per se.

Het Groene Hart gaat GroenLinks aan het hart. We willen een open park voor iedereen, meer groen en dus minder stenen en minder gemotoriseerd verkeer. Van organisaties vinden we dat ze op de een of andere manier een binding moeten hebben met het park. Langs die lijnen beoordelen we alle voorstellen voor het park.

Clubhuis
Tijdens de raadsvergadering van donderdag 8 juni werd de huisvesting van duikvereniging de Oester besproken. De vereniging heeft een mooi clubhuis in gedachten. Tóch past het volgens GroenLinks niet in het park. Het leidt immers tot minder groen, mogelijk tot meer verkeer en draagt niet bij aan een openbaar park voor ons allen.

Verharding
Is het dan voor ons onaanvaardbaar? Dat nu ook weer niet, althans niet zonder meer, het zou voor ons alleen bespreekbaar zijn wanneer elders in het park eerst verharding verdwijnt. In de commissie hebben we de skatebaan als een mogelijkheid genoemd. En wellicht zijn er meer mogelijkheden. GroenLinks heeft om die reden tegen het voorstel voor de huisvesting van de Oester gestemd.

In de raadscommissie Ruimtelijke Ordening van 29 mei zei GroenLinks-raadslid Niels Jeurink hierover het volgende:

Voorzitter, voor ons ligt het voorstel om een deel van het oude zwembad om te vormen in een clubcentrum van de duikvereniging de Oester en zwemvereniging Delta Steur. Een lastig onderwerp voor ons. Laat ik uitleggen waarom. In 2009 kwam Natuurvereniging IJsseldelta met het 10-puntenplan voor het Groene Hart. Het plan werd destijds breed gewaardeerd, ook in de gemeenteraad, en was een van de belangrijke uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan. Een plan dat inmiddels onherroepelijk is.

Onwrikbaar
Dat betekent niet dat er gedurende de looptijd van tien jaar onwrikbaar aan vastgehouden moet worden. Maar het is natuurlijk wel een belangrijk gegeven dat er een plan is, het enige plan dat voor zowel burger als overheid bindend is. De kaders zijn vastgesteld, zou je kunnen zeggen, en daarmee legt dit voorstel direct een claim op de rest van het gebied. Het College brengt daarmee de raad in een lastige positie.

Het plan voor het park als geheel bevat een aantal belangrijke uitgangspunten. Allereerst dat het een park is van ons allemaal, of je er nu als vereniging al gevestigd bent of niet. Dat betekent dat het park openbaar toegankelijk moet zijn. Voor verenigingen of gebruikers is binding met het park essentieel.

Beoordelen
Verder moeten de verharding en de bebouwing afnemen. Het park moet groener worden. Met ook ruimte voor natuur. En het gemotoriseerde verkeer wordt teruggedrongen. Stuk voor stuk belangrijke uitgangspunten, niet toevallig ook punten uit het 10-puntenplan. Langs deze lat moeten wij alle voorstellen die er liggen en komen beoordelen.

Draagt dit plan bij aan het vergroten van de openbaarheid? Nou nee. Het plan komt er in de kern op neer dat individuele organisaties straks een stukje park hebben om daar te recreëren zonder dat anderen daarbij kunnen. Dat is niet de bedoeling. Dan moet er dus een hek omheen en dat willen we nu juist niet. Wordt het park er groener door? Ook al niet. We hebben immers afgesproken dat als er hier wat verandert er groen komt.

Ontwerp
Een clubhuis als nu voorgesteld maakt het niet groener, zorgt voor extra verharding en bebouwing. Daarmee zeg ik niks over het ontwerp, waarover ontegenzeggelijk goed is nagedacht en waar veel aandacht is besteed aan inpassing in het groen. Waardering daarvoor dus, maar als gemeenteraad moeten we initiatieven niet beoordelen op alleen een mooi ontwerp. Als 3-4 clubs iets als dit doen dan blijft er namelijk weinig over.

Neemt de hoeveelheid verkeer door het Groene Hart door dit voorstel af? Ik vermoed van niet, de duikvereniging duikt immers ook met mindervaliden  en die moeten toch op de een of andere manier bij hun clubruimte kunnen komen.

Gevolgen
We hebben het hier dus over een voorstel dat niet voldoet aan de voor ons belangrijkste uitgangspunten. Is het daarmee onaanvaardbaar? Niet per se. Dat komt omdat we vinden dat de hoeveelheid bebouwing in totaal moet afnemen, en dat dus met het nieuwe bestemmingsplan als vertrekpunt. En daarin is het hele zwembadterrein groen ingekleurd. Acceptatie van dit voorstel kan dus alleen wanneer andere verharding eruit gaat. Dat heeft dan dus gevolgen voor de andere gebruikers van het park. Want anders neemt de hoeveelheid bebouwing immers niet af.

Vraag aan het college is of zij dit ook zo ziet. Welke verharding/ bebouwing gaat weg wanneer dit door zou gaan? Ik zal enigszins helpen. Er zijn immers heel weinig mogelijkheden om andere organisaties uit te plaatsen. De skatebaan, de wijkpost van de gemeente wellicht ook. Nu weten we dat de mensen van de skatebaan onder voorwaarden bereid zijn om naar een locatie buiten het Groene Hart te verhuizen. Moderner, beter bereikbaar met de trein, veiliger ook. Is de wethouder bereid om in overleg met de mensen van de skatebaan voor hen naar een alternatieve locatie te zoeken en die te bekostigen?

Is de wethouder bereid om in overleg met de mensen van de skatebaan voor hen naar een alternatieve locatie te zoeken en die te bekostigen?