Irma van der Sloot is de eerste wethouder van GroenLinks in Kampen.
Irma van der Sloot is de eerste wethouder van GroenLinks in Kampen.

De Kamper coalitie is rond! Irma van der Sloot wethouder in eerste coalitie met GroenLinks

Op 21 maart vierden we een mooie uitslag: vier zetels voor GroenLinks. Op 19 april zaten we voor het eerst om tafel met CU, GBK, CDA en GroenLinks om te bouwen aan een gezamenlijk programma voor de komende vier jaren. Bijna zes weken verder ligt er een krachtig coalitieakkoord, waar wij van harte onze handtekening onder zetten.

 

Met deze coalitie gaan we meters maken op het gebied van duurzaamheid door de omslag naar schone energie en vergroening van wijken. We bouwen aan een toegankelijke gemeente, waar iedereen erbij hoort en mee kan doen.

Maatwerk
Bij zorg en armoede koersen we steeds meer op maatwerk, op basis van wat iemand nodig heeft. Er komen kansen voor kunst en cultuur.

We gaan werk maken van werk, en dus ook van samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven.

Samen
We maken meer ruimte voor fietsers en voetgangers. En op alle gebieden gaan we veel meer samenwerken met inwoners. Dat en nog veel meer staat in het akkoord van de nieuwe coalitie.

Vertrouwen
Fractievoorzitter Nieke Jansen: “Ik kijk terug op zes weken van stevig en goed samenwerken. Deze start geeft vertrouwen. Socialer, groener en (h)eerlijker, beloofden wij in de campagne. Het zit er allemaal in!”

Irma
Irma van der Sloot wordt onze wethouder in het nieuwe college. Irma was fractievoorzitter in de periode 1994-1998 en raadslid in de periode 2010-2014. Sinds 2014 is zij afdelingsvoorzitter van GroenLinks. Zij is juriste en werkt op dit moment als directiesecretaris bij de provincie Overijssel.

Socialer, groener en (h)eerlijker, beloofden wij in de campagne. Het zit er allemaal in!