Ingrid Jansen, burgerraadslid van GroenLinks in Kampen, blikt in de rubriek Raadspraat van weekblad De Brug terug op de jaarwisseling. 'Hoe zo rustig verlopen?'

Op 1 januari kopte de Stentor dat de jaarwisseling in Kampen rustig was verlopen. Het lijkt er op dat met ‘rustig’ bedoeld wordt “zonder al te grote incidenten”. Het was namelijk helemaal niet zo rustig. Dat blijkt uit de reacties via het Meldpunt Vuurwerkoverlast van GroenLinks, waar meer dan 250 meldingen binnenkwamen.

Aandacht
GroenLinks Kampen opende eind december een meldpunt, omdat bij evaluaties in het verleden bleek dat er weinig aandacht was voor mensen die overlast ervaren. En die overlast is groot, blijkt uit de reacties, zowel bij mensen als bij (huis)dieren. Veel mensen gaven dan ook aan blij te zijn met het meldpunt, omdat dat de enige plek was waar ze met hun verhaal terecht konden.

Het gaat ook niet zomaar om een rotje, maar om een week lang harde knallen van (illegaal) vuurwerk en op sommige plekken vier dagen lang carbidschieten. Veel mensen geven aan dat ze de stad rond de jaarwisseling een week verlaten. Of ze verblijven oudejaarsdag elders, zoals een jonge man met autisme die de harde geluiden niet verwerken kan.

Seniorenwoning
Ook kregen we een melding van een kleindochter die een aangewezen plek bij seniorenwoningen aan een doorgaande weg een wel heel slechte keus vond. Een aangewezen plek, die op het laatste moment nog verplaatst werd, waardoor bezwaar maken niet meer mogelijk was. En er zijn mensen die de hond dagenlang midden in de nacht uitlaten, omdat het dan rustig is en de hond naar buiten durft. Zomaar enkele voorbeelden van overlast.

Excessen
Veel mensen bellen de politie niet, óf omdat ze bang zijn voor represailles, óf omdat “de politie toch niets doet”. De reactie van de politie in de Stentor, dat ze op oudejaarsdag alleen naar excessen gingen, bevestigt dat gevoel.

GroenLinks vindt dat carbidschieten in ieder geval niet meer tussen de huizen kan. We willen nieuwe afspraken en strakke handhaving. De gemeente maakt nu afspraken, een deel van de schutters houdt zich daar niet aan en met sommige schutters zijn zelfs helemaal geen afspraken gemaakt. Het huidige beleid is volgens de politie dan ook niet te handhaven, het voldoet niet.

Verbieden
GroenLinks wil minder overlast voor mensen, dieren en milieu tijdens de jaarwisseling. Een algeheel vuurwerkverbod voor particulieren, zou daarom wat ons betreft een goede zaak zijn. We zijn dan ook blij dat de Partij voor de Dieren en GroenLinks landelijk bezig zijn met een wetsvoorstel om vuurwerk te verbieden.

Zolang die wet er niet is wil GroenLinks Kampen vuurwerkvrije zones én betere afspraken rondom het carbidschieten. Bij het beoordelen van die nieuwe afspraken zullen we alle meldingen meenemen, zodat de mensen die overlast ervaren eindelijk ook worden gehoord. Ons doel: een jaarwisseling die voor iedereen een feest kan zijn!