Lelystad Airport

Commentaar op ruimte in de lucht

Samen met zeven gemeenten en de provincie Overijssel heeft Kampen laten weten hoe ze denkt over vliegtuigen op weg naar en van Lelystad Airport. Ook GroenLinks diende een zogenaamde zienswijze in. De boodschap van GroenLinks blijft onveranderd: dat vliegveld moet er niet komen.

Luchtruimherziening. Wat is dat nou weer, zult u wellicht denken? Welnu, het gebruik van de lucht boven ons is ingewikkeld georganiseerd. Er zijn meerdere luchtlagen, van boven naar beneden eentje voor intercontinentale vluchten (over Nederland), eentje voor militair vliegverkeer, eentje voor verkeer van en naar Schiphol en ten slotte eentje voor lokale vluchten.

Parijs
Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) heeft zoals u weet al jaren het plan om in Lelystad een bestaand vliegveldje uit te breiden. GroenLinks is daar om meerdere redenen fel tegen. Zo draagt de luchtvaart flink bij aan de opwarming van ons klimaat en staat het dus haaks op de in Parijs gemaakte afspraken.

Laag
Daar komt bij dat de bovenste luchtlagen al zó vol zijn dat er voor de vliegtuigen van en naar Lelystad Airport geen plaats meer is. Gevolg is dat er over grote afstand laag gevlogen moet worden, in de gemeente Kampen op een hoogte van zo'n 900-1.800 meter. Met alle gevolgen van dien: geluidhinder, luchtverontreiniging, aanvaringen met vogels. En dat terwijl zeker voor vluchten tot 750 kilometer de trein een prima alternatief is. Dat vliegveld willen we dus niet.

Indelen
Die laag vliegende vliegtuigen kan je alleen kwijt raken wanneer het luchtruim anders, efficiënter, wordt ingedeeld. De procedure daarvoor is nu gestart. Een dergelijke operatie is ingewikkeld en omvangrijk. Niet zo vreemd dus dat hiervoor een m.e.r.-procedure doorlopen moet worden. De eerste stap daarvan is een 'Notitie Reikwijdte en Detailniveau'. Die notitie beschrijft wat er straks in het plan-MER (rapport) moet worden behandeld.

Tot afgelopen week was het mogelijk een zienswijze in te dienen. Ook de fractie van GroenLinks Kampen heeft een zienswijze gestuurd. De gemeente Kampen heeft zich met nog zeven gemeenten aangesloten bij een zienswijze van de provincie Overijssel. Wat zeggen we zoal in de zienswijze?

Vogels
Dat we vinden dat álle milieueffecten moeten worden onderzocht, dus ook die boven 3.000 ft hoogte, én dat de klimaatafspraken van Parijs daarbij leidend moeten zijn. Dat de nieuwe indeling ook handhaafbaar moet zijn, dat blijkt immers een groot probleem op Schiphol en de regionale vliegvelden. Dat er rekening moet worden gehouden met de trekroutes van vogels en vleermuizen. En bijvoorbeeld ook dat de strengere gezondheidsnormen van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) als uitgangspunt moeten worden gebruikt voor het bepalen van de overlast voor mensen.