College blokkeert komst van OV-fietsen bij station Kampen Zuid

GroenLinks Kampen betreurt het dat het college van B&W vooralsnog heeft geweigerd een betrekkelijk kleine bijdrage beschikbaar te stellen om ook bij station Kampen Zuid OV-fietsen mogelijk te maken. Raadslid Niels Jeurink: “Goed openbaar vervoer kan niet zonder huurfietsen. Kampen heeft de ambitie fietsstad te worden. OV-fiets heeft zich al lang bewezen en de populariteit ervan neemt jaarlijks en overal in Nederland toe. Kampen mag als het aan GroenLinks ligt niet achter blijven. Tijdens de raadsvergadering van 2 maart zal GroenLinks het college vragen hiervoor alsnog een bijdrage beschikbaar te stellen.

Jeurink: “GroenLinks is een groot voorstander van goed openbaar vervoer. Het aanbieden van huurfietsen voor het laatste stukje van de reis hoort daarbij. Het concept van OV-Fiets heeft zich inmiddels overal in Nederland bewezen. Het aantal gebruikers stijgt snel en het gebruiksgemak is groot. We vinden dan ook dat ook op station Kampen Zuid, dat toch op een behoorlijke afstand van het centrum ligt, ‘gewoon’ de mogelijkheid moet bestaan om een OV-fiets te huren. Door een betrekkelijk geringe bijdrage te weigeren blokkeert het college van B&W de komst van de OV-Fiets naar Kampen-Zuid. GroenLinks betreurt die nogal kortzichtige keuze van het college zeer. Een gemiste kans.”

Kosten
Het bedrag dat door de provincie Overijssel aan het college was gevraagd was 32.000 euro, de helft van de investeringskosten van in totaal dus 64.000 euro, de andere helft wordt door de provincie Overijssel betaald.

Vragen
GroenLinks stelt tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 2 maart 2017 hierover vragen aan het college. GroenLinks hoopt daarmee te bereiken dat ook op station Kampen Zuid op korte termijn een OV-Fiets gehuurd kan worden en de gemeente de ambities om fietsstad te worden kracht bij kan zetten.

 

Goed openbaar vervoer kan niet zonder huurfietsen