Op 16 mei zijn de formatiegesprekken met de vijf partijen gestart. Deze gesprekken zijn begeleid door formateur Ingrid Geveke. Het akkoord is het resultaat van veertien gesprekken die op verschillende locaties in de gemeente Kampen zijn gehouden.

Woningbouw

Belangrijke thema’s waar de partijen volgens het hoofdlijnenakkoord mee aan de slag willen, zijn het versnellen van de woningbouw, een bereikbare stad, kansrijk opgroeien, een circulaire economie en de energietransitie.

Warmte

De beoogde wethouder van GroenLinks Erik Faber heeft de (voorlopige) portefeuille 'Groene en duurzame gemeente. Daaronder vallen: Energietransitie, Warmte, Natuur en groen, Water, Omgevingswet/Omgevingsvisie, Beheer openbare ruimte, Wijkgericht werken en Inwonersbetrokkenheid.

Naar verwachting debatteert de gemeenteraad op woensdag 6 juli over het nieuwe coalitieakkoord en zullen op donderdag 7 juli de nieuwe wethouders worden geïnstalleerd

Lees hier onze ambities voor de komende vier jaar: 
https://www.kampen.nl/coalitie-gemeente-kampen-presenteert-akkoord-2022…