GroenLinks haalde vier jaar geleden z’n grootste overwinning ooit bij de gemeenteraadsverkiezingen. GroenLinks groeide toen van 2 naar 4 zetels. Die winst leverde ons een plek in de coalitie op.

Een coalitie waar wij met trots op terug kijken. Niet alleen vanwege de inhoud, maar ook vanwege de wijze waarop wij in die coalitie hebben samengewerkt en verantwoordelijkheid hebben genomen.
 
Belofte

Kampen menselijker, eerlijker en duurzamer maken! Met die belofte zijn wij op pad gegaan tijdens deze verkiezingen. Veel kiezers gaven hun stem aan GroenLinks om dit waar te maken. Echter kregen wij wel minder stemmen dan 4 jaar geleden, waardoor we een zetel verliezen.

Ons doel was zeker drie en liever vier zetels halen, dat eerste is gelukt. GroenLinks kreeg uiteindelijk meer dan 2000 stemmen. Wij danken al onze kiezers voor hun steun. 

Afscheid

Op maandag 29 maart nam de oude raad afscheid en op woensdag 31 maart werd de nieuwe raad geïnstalleerd. Namens GroenLinks namen Niels Jeurink, Renée Bouwman en Eric Oude Engberink afscheid van de gemeenteraad en Kris Koops van de commissie Inwoners.

Tijdens de ALV zullen we natuurlijk stilstaan bij hun afscheid. Niels Jeurink en Renée Bouwman gaan wel door als commissielid en blijven dus betrokken bij het raadswerk en de GroenLinks fractie.

Op woensdag 31 maart werden Edwin Burgman, Anne-Christina Faber en Nieke Jansen geïnstalleerd als raadslid voor de nieuwe raadsperiode. Hiermee is de nieuwe fractie bekend en van start gegaan.

Onderhandelingen

Inmiddels zijn ook de onderhandelingen voor een nieuwe college van burgemeesters en wethouders begonnen. Op voordracht van de ChristenUnie, de grootste partij na de verkiezingen, is Remmelt de Boer gevraagd als informateur.

Hij heeft een eerste gesprek gevoerd met alle partijen. Aan de hand van deze gesprekken volgt een verslag. De verwachting is dat de formateur op korte termijn zijn verslag in openbaarheid zal presenteren en bespreken.