GroenLinks pleit voor snelle invoering van een meldpunt ondermijning. Daar moeten inwoners makkelijk terecht kunnen met signalen over verdachte zaken, zoals iemand die ineens over veel geld beschikt, een heel dure auto rijdt of plotseling wel heel veel mensen aan de deur krijgt. Ingrid Jansen zei er het volgende over tijdens een vergadering van de raadscommissie Bestuur en Middelen.

De term ondermijning hoor je tegenwoordig steeds vaker. Afgelopen woensdag stond het “Plan van aanpak ondermijning in de gemeente Kampen” op de agenda van de commissie Bestuur en Middelen.

Bij ondermijning is er sprake van zware, georganiseerde criminaliteit en vermenging van boven- en onderwereld. Deze criminaliteit kan op het gebied van drugs liggen, maar ook op terreinen als mensenhandel, prostitutie en het witwassen van geld. En ondermijning is natuurlijk ook je positie (als ambtenaar) misbruiken om bevriende/gelijkgestemde ondernemers of inwoners te bevoordelen.

Deze criminaliteit kan op het gebied van drugs liggen, maar ook op terreinen als mensenhandel, prostitutie en het witwassen van geld

Het aanpakken van ondermijning is belangrijk om onze inwoners te beschermen. Niet alleen tegen crimineel gedrag of oneerlijke concurrentie, maar ook tegen persoonlijke betrokkenheid. Wie zwak is, mentaal of financieel, is soms makkelijk te verleiden om mee te werken aan allerlei zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. En als je eenmaal het verkeerde pad op gaat kun je moeilijk terug.

Alles begint met het signaleren van zaken die met ondermijning te maken hebben, meestal door tips van burgers. Wij vinden daarom, dat de inwoners van Kampen bijzonderheden makkelijk moeten kunnen melden. Op de website van de gemeente Kampen is er een pagina waar je allerlei soorten overlast kunt melden. Wat ons betreft mag daar de melding van zaken die met ondermijning te maken hebben bij.

En dan gaat het bijvoorbeeld om iemand die ineens over veel geld beschikt, een heel dure auto rijdt of plotseling veel mensen aan de deur krijgt. Een meldpunt is wat GroenLinks betreft absoluut prioriteit 1. In het plan van aanpak is dit meldpunt een van de laatste zaken die opgepakt wordt. En dat vinden we een slechte zaak. Gelukkig is de burgemeester dit met ons eens en hij neemt het mee in de verdere uitwerking van het plan.

Gelukkig werkt de gemeente samen met partijen die de benodigde kennis in huis hebben

Bij witwassen wordt vaak een reeks van vennootschappen gebruikt, waarbij het geld van de ene naar de andere wordt gesluisd. We hebben ook in Kampen voorbeelden gezien van ondernemers, die een ondoorzichtig web van ondernemingen om zich heen hebben geweven. Zonder de juiste informatie vind je daar de weg niet in. Gelukkig werkt de gemeente samen met andere partijen die die kennis in huis hebben, zoals het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum).

Een deel van het stuk is gewijd aan de bestuurders en ambtenaren van de gemeente Kampen. Daarbij gaat het aan de ene kant om integriteit en anderzijds om het herkennen van ondermijning en het oppakken van de juiste signalen door de gemeente. GroenLinks is blij dat dit onderdeel zo breed opgepakt wordt.

Wij zijn tenslotte van mening dat coördinatie van groot belang is, om te voorkomen dat het probleem zich verplaatst van regio naar regio of van sector naar sector. Daarom heeft GroenLinks in de Tweede Kamer gepleit voor een Nationale Coördinator Ondermijning.

We zijn blij dat er eindelijk een plan van aanpak ondermijning ligt

GroenLinks staat voor een gemeente die groener, socialer en eerlijker is, daarom zijn we blij dat er eindelijk een plan van aanpak ondermijning ligt. Als je inwoners van Kampen spreekt zeggen ze vaak dat “de gemeente toch niets doet”. Het is dus essentieel dat we het plan ook daadwerkelijk uitvoeren en tot een succes maken.

Het plan van aanpak is slechts een begin. We moeten ons er terdege van bewust zijn, dat er nog heel veel moet gebeuren om tot een werkelijk succesvolle aanpak van ondermijning te komen.