Veel inwoners hebben gereageerd op het vuurwerkmeldpunt van GroenLinks Kampen. De fractie ontving maar liefst 234 meldingen. De meesten hebben ernstige tot zeer ernstige overlast ervaren. Sommigen vluchtten zelfs hun huis uit om rust te vinden.

Dat was niet alleen voor henzelf maar ook voor huisdieren als honden en katten. Geluidsoverlast, baldadigheid, verstoorde nachtrust en angst (dieren) zijn de meest gehoorde opmerkingen in de reacties. De meldingen komen uit alle delen van de gemeente, maar de meeste uit Brunnepe, Onderdijks en Hagenbroek.

Veel te lang
Veel melders vinden dat er veel te lang vuurwerk wordt afgeschoten en met carbid wordt geschoten. Er is ook veel ergernis over de troep die achterblijft en dat er wordt geschoten met carbid op andere plekken dan de hiervoor speciaal aangewezen locaties.

Veel melders klagen over de moeite die het kost de politie te bereiken om een klacht door te geven en dat de politie daar vervolgens niets mee doet.

Handhaving
GroenLinks bedankt alle melders voor hun verhalen. De meldingen worden gebruikt om te bekijken hoe de viering van Oud en Nieuw in Kampen (beleid en handhaving) kan worden verbeterd.

Gedacht kan worden aan vuurwerkvrije zones, betere handhaving, een gemeentelijke vuurwerkshow, verplicht opruimen en het verplaatsen van carbidplekken naar betere locaties dan midden in de straat. ook al is het één keer per jaar, we hebben wel rekening te houden met elkaar. Gezien het aantal meldingen is de balans compleet zoek!

Burgemeester
GroenLinks overhandigt de meldingen met conclusies op 22 januari tijdens de vergadering van de commissie bestuur en middelen aan burgemeester Koelewijn. GroenLinks wil zo snel mogelijk met het college de jaarwisseling evalueren met name over het beleid en handhaving ten aanzien van vuurwerk en carbid.

Het meldpunt op de website van GroenLinks Kampen is inmiddels gesloten. Wie toch nog iets wil melden kan dat mailen naar info@groenlinkskampen.nl.

Dagblad de Stentor heeft uitgebreid aandacht besteed aan de reacties op het vuurwerkmeldpunt van GroenLinks in Kampen.