De Rijksoverheid heft nu geen accijnzen op kerosine en geen BTW op vliegtickets. Daardoor is vliegen kunstmatig goedkoop. Daar willen we van af. Dat zal vast leiden tot minder vliegreizen en minder vliegvelden. Dat maakt de uitbreiding van Lelystad Airport overbodig.
• Samen met andere afdelingen van GroenLinks en de Tweede Kamerfractie zetten we ons nu eerst in voor uitstel van vliegveld Lelystad. Eérst moet de Rijksoverheid het Nederlandse luchtruim opnieuw indelen, pas daarna kan het Rijk nieuwe vliegroutes toestaan.
• De overlast (geluid, luchtkwaliteit) voor mens én natuur van de vliegroutes en van het verkeer van en naar het vliegveld moet zo klein mogelijk blijven.