Verandering begint hier. Dat is de titel van het verkiezingsprogramma 2018-2022 van GroenLinks in Kampen.

De volledige tekst van het verkiezingsprogramma is te lezen in de bijlage. De hoofdpunten zijn:

1. Wij delen de kansen eerlijk en geven iedereen de mogelijkheid om mee te doen. Kampen wordt een inclusieve en toegankelijke samenleving: iedereen hoort erbij en iedereen telt mee.

2. Wij pakken situaties van armoede en schulden aan. Economische zelfstandigheid is een recht. We experimenteren met nieuwe vormen van sociale zekerheid en armoedebestrijding.

3. Wij zorgen ervoor dat de toekomst van kinderen niet bepaald wordt door hun afkomst of sociale omgeving. Goed onderwijs, voor- en vroegschoolse educatie en effectief armoedebeleid dragen daaraan bij.

4. Wij maken ons sterk voor goede zorg en begeleiding. Het gaat om mensen, niet om cijfers. Wie hulp nodig heeft, houdt zelf de regie. Er komt een eind aan wachtlijsten en aan stapeling van ziektekosten.

5. Wij verdelen de ruimte eerlijk: meer sociale huurwoningen, meer woningen voor starters, middeninkomens en speciale doelgroepen. Ouderen wonen zelfstandig als zij dat willen en kunnen. Wij bouwen woningen die we nodig hebben voor onze bevolkingsgroei. Wij kiezen voor een compacte stad en bouwen niet ‘in het weiland’ omdat er elders nog genoeg mogelijkheden zijn.

6. Wij kiezen voor veel extra groen in en rondom de stad. Iedere inwoner moet kunnen genieten van een mooie stad. Buurten, wijken en kernen die hun buurt willen vergroenen krijgen volop de kans.

7. Wij zorgen voor schone lucht en een schone bodem. Kampen maakt zoveel mogelijk gebruik van duurzame energie, we bouwen energieneutraal en richten lokale energiecoöperaties op.

8. Wij maken onze omgeving gezonder en schoner. De fiets, de voetganger en (elektrisch) openbaar vervoer krijgen daarom voorrang. Er komt minder afval en de vervuiler betaalt.

9. Wij kiezen voor eerlijke politiek met oog voor alle inwoners en hun verschillende belangen. We stimuleren initiatieven die Kampen socialer, mooier en schoner maken.

10. Wij vinden Kampen op zijn mooist als de gemeente zeven dagen per week bruist: meer kunst & creativiteit en behoud van cultureel erfgoed en de natuurlijke omgeving. We willen een levendige binnenstad.