GroenLinks wil ervoor zorgen dat we de wereld schoner achter laten dan we die hebben gekregen. We willen dat mensen en bedrijven zo min mogelijk schade toebrengen aan natuur en milieu. Dat kan door weinig ruimte te gebruiken, gebruik van fossiele energie te minimaliseren, zelf duurzame energie op te wekken en de uitstoot  van vervuiling naar lucht, water en bodem terug te dringen. Goed gedrag loont; de vervuiler betaalt.

Wij zorgen voor schone lucht en een schone bodem. Kampen maakt zoveel mogelijk gebruik van duurzame energie, we bouwen energieneutraal en richten lokale energiecoöperaties op.

De gemeente beloont verenigingen die gebouwen en terreinen zoveel mogelijk duurzaam gebruiken, geen chemische middelen gebruiken en groene energie gebruiken.

Ook gaan we in Kampen onze eigen energie opwekken. Dit zorgt ook voor werk en een lagere energierekening.