Meldpunt Zorg en Inkomen

De gemeente is verantwoordelijk voor een groot aantal nieuwe taken zoals de Participatiewet, Jeugdzorg en de overheveling van de AWBZ-begeleiding en persoonlijke verzorging naar de WMO. Voor veel mensen heeft dit grote gevolgen en GroenLinks Kampen houdt de vinger aan de pols. Daarom horen we graag uw ervaringen.

u kunt reageren naar Corrie van der Leeden; haar mailadres: cvanderleeden@gmail.com

We vragen u om te vertellen wat er goed of minder goed gaat. Op die manier krijgen we een beeld van uw ervaringen (positief en negatief). Veranderingen brengen altijd veel onzekerheid met zich mee. We zijn ons daarvan bewust. We kunnen die onzekerheid niet altijd voorkomen of oplossen. Maar wel willen we naar uw ervaringen luisteren om ervan te kunnen leren. En uw ervaringen kunnen we voorleggen aan de verantwoordelijke wethouder.

Verwacht geen wonderen: als raadsleden kunnen we uw specifieke probleem vaak niet direct oplossen. Maar hoe meer mensen problemen hebben met hoe de gemeente zijn werk doet, hoe groter de kans dat we er samen wat aan kunnen doen.

Als u meer kwijt wilt dan op dit formulier past dan kan dat kan per mail naar Corrie van der Leeden, cvanderleeden@gmail.com